Informatii utile

ACTE NECESARE INCHEIERII CASATORIEI
Casatoria se incheie la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, sau, dupa caz, al primariei in a carei raza de competenta teritoriala isi are domiciliul sau resedinta unul dintre viitorii soti, in baza urmatoarelor documente:

I.    Intre cetateni romani:
   
1.    Declaratia de casatorie, conform anexei nr. 23 din Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, aprobata prin H.G.R. nr. 64/2011;
2.    Actul de identitate in original si fotocopie;
3.    Certificatul de nastere, in original si fotocopie;
4.  Certificatul medical privind starea sanatatii (valabil 14 zile de la data emiterii si cu mentiunea expresa ca persoana se poate casatori precum si aprobarea presedintelui consiliului judetean sau a primarului general al municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru incheierea casatoriei, in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de rudenie fireasca sau adoptie, in conditiile prevazute de lege; avizul medical, dovada incuviintarii parintilor ori, dupa caz, a tutorelui si autorizarea directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului pentru incheierea casatoriei, in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de vârsta, cu respectarea Codului familiei;
5.    Declaratie (notariala) pe proprie raspundere ca nu cunosc niciun motiv de natura legala care sa impiedice incheierea casatoriei;
6.    Acte, in original si in copie, traduse si legalizate din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare:
-    certificatul de deces al fostului sot;
-    certificatul de despartenie sau de divot;
-    certificatul de nastere sau de casatorie, cu mentiunea de desfacere a casatoriei;
-    sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila.

Casatoria se incheie in termen de 10 zile, in care se cuprind atât ziua când a fost facuta declaratia de casatorie, cât si ziua in care se oficiaza casatoria.

II.    Intre un cetatean român si un cetatean strain:

Actele enumerate la punctul I, la care se adauga:

1.    Dovada eliberata ori autentificata de Misiunile Diplomatice ori Oficiile Consulare acreditate in România;
2.    Cetatenii statelor cu care România a incheiat tratate/conventii/acorduri de asistenta juridica in materie civila sau de drept al familiei, precum si cetatenii statelor care nu au misiune diplomatica acreditata in România fac dovada indeplinirii conditiilor de fond cerute de legea lor nationala pentru incheierea casatoriei, cu documente justificative eliberate de autoritatile competente ale statului de cetatenie;
3.    Declaratie data pe proprie raspundere, autentificata de un notar public, din care sa rezulte ca viitorul sot nu este casatorit si indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala pentru incheierea casatoriei in România;
4.    Procesul-verbal incheiat impreuna cu interpretul autorizat, in cazul incheierii casatoriei intre persoane care nu cunosc limba româna sau intre surdo-muti;
5.    Aprobarea Ministerului Apararii Nationale, a Ministerului de Interne, a Ministerului de Justitie ori a conducatorilor serviciilor de stat specializate in domeniul apararii si sigurantei nationale, in cazul cadrelor militare active care se casatoresc cu o persoana apatrida sau care nu are exclusiv cetatenia româna.

III.    Intre cetateni straini:

Actele enumerate la pct. I si II (1, 2, 3, 4).
         Casatoria se incheie la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor din localitatea in care acestia se afla temporar.

 Nu se fac nunti in 2015